Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Cenník

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča ako verejný poskytovateľ sociálnej služby na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Partizánska Ľupča.

Výšky úhrad za sociálne a nadštandartné služby sú schvaľované Obecným zastupiteľstvom v Partizánskej Ľupči a sú súčasťou VZN obce.

 

27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom