Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Návštevy

Vážení príbuzní a návštevníci nášho zariadenia, 

vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie nebude potrebné sa na návštevu našich obyvateľov vopred telefonicky objednať. Naďalej však žiadame, aby ste pri návštevách brali ohľad na prirodzený denný režim našich obyvateľov.

I. Návštevy v zariadení 

  1. Návštevy je možné realizovať len u zdravých klientov (bez príznakov respiračného ochorenia) prednostne v exteriéri zariadenia, v prípade nepriaznivého počasia v interiéri  zimnej záhrady, respektíve na miestach na to určených.
  2. Návštevy na izbách bude možné vykonať len u imobilných klientov resp. u klientov v terminálnom štádiu života.
  3. Návštevy odporúčame realizovať v časoch:  
  • od  9:00 h. do 11:30 h.
  • od 14:00 h. do 16:30 h.

V prípade návštevy v inom čase odporúčame návštevu vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 700 923.

  1. Návštevu môže vykonať len návštevník bez príznakov respiračného ochorenia. Odporúčame nosenie ochranného rúška počas celej návštevy v interiéri. Pred návštevou v interiéri  odporúčame dezinfekciu rúk.
  2. Každý návštevník sa zapíše do evidencie návštev.
  3. Pred plánovanou návštevou odporúčame vopred sa informovať u navštevovanej osoby resp. u zdravotného  personálu na tel. č. 0910 700 923, či nebude ich rodinný príslušník na lekárskom vyšetrení, či je zdravý a pod.

II. Pobyt v rodinnom prostredí

Prijímateľ resp. rodinní príslušníci nahlásia pobyt v rodinnom prostredí minimálne 2 dni vopred sociálnemu pracovníkovi na tel. č. 044 2028 924.

Žiadame návštevníkov o dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologických pravidiel poskytovateľa sociálnych služieb.

 

27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom