Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 27. apríla 20 16 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.  z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prehlásenie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom zodpovednej osoby (DZO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. 

 
Zodpovedná osoba: osobnyudaj.sk s.r.o.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: osobnyudaj.sk, s.r.o.
         
Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami  žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa. 
 
27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom