Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Ekonomicky oprávnené náklady

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča v súlade s § 72 ods. 5 a ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje 
  • priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok,
  • priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za rozpočtový rok.

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú náklady na činnosti uvedené v § 16 až § 18 menovaného zákona - odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023

EON_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,47 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022

EON_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,07 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

EON_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,74 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

EON_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,36 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

EON_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,48 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

EON_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,15 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

EON_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,7 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016

EON_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,8 kB
27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom