Navigácia

Obsah

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY
 
Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča v súlade s § 72 ods. 5 a ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje 
  • priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok,
  • priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a ods. 7 zákona o sociálnych službách a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za rozpočtový rok.

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú náklady na činnosti uvedené v § 16 až § 18 menovaného zákona - odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Stránka

  • 1