Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Prebieha úprava webových stránok.

Ekonomicky oprávnené náklady

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY
 
Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča v súlade s § 72 ods. 5 a ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje 
  • priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok,
  • priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a ods. 7 zákona o sociálnych službách a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za rozpočtový rok.

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú náklady na činnosti uvedené v § 16 až § 18 menovaného zákona - odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

EON_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,17 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

EON_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,36 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

EON_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,48 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

EON_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,15 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

EON_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,7 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016

EON_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,8 kB
27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom