Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Vízia a poslanie

Víziou zariadenia je prostredníctvom napĺňania štandardov kvality zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pre klientov v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd tak, aby boli v čo najväčšej možnej miere zohľadňované ich individuálne potreby a preferencie pri poskytovaní sociálnej služby, tak aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých klientov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.
 

Poslaním zariadenia je: vytváravytváranie podmienok pre plnohodnotný a harmonický život klientov, podporovanie rozvoja schopností, zručností a vedomostí klientov, zachovanie ich vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti, podporovanie a udržiavanie pravidelného kontaktu klienta s rodinou a komunitou, vytváranie pozitívneho obrazu o každom klientovi smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.

27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom