Navigácia

Obsah

OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

Vážení príbuzní a verejnosť,

na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej rebubliky zo dňa 6.3.2020 z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípkové a chrípke podobné ochorenia a šíriaci sa koronavírus COVID- 19 z dôvodu zabezpečenia hygienicko-epidemiologického režimu platí

do odvolania

    ZÁKAZ NÁVŠTEV

Touto cestou chránime Vás aj Vašich blízkych pred rozširovaním respiračných ochorení.  Za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení ďakujeme.

Svojich príbuzných môžete kontaktovať telefonicky na tel. čísle: +421 910 700 923

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali preventívne opatrenia prijaté z dôvodu šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID -19.

 

10 odporúčaní pri COVID - 19Osoby s vyšším rizikom ochoreniaPrevencia_ rusko_navod