Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Prebieha úprava webových stránok.

Poskytovanie informácií

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Komunikácia s príbuznými a ostatnými zainteresovanými stranami a verejnosťou je zabezpečovaná prostredníctvom kontaktných osôb a to formou telefonickou alebo mailovou.

Komunikáciu s médiami vedie výhradne riaditeľka Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča , resp. ňou poverený zamestnanec - PhDr. Ľubomíra Gloneková 

                               na tel. čísle +421 44  2028  925 v čase od 13.00 h. – 14.30 h.

Komunikáciu ohľadom zdravotného stavu:  

                               Mgr. Mária Bukasová Tomčíková v čase od 9.00 h do 12.00 h a od 13.30 h do 14.30 h
                               na tel č. +421 44 2028 922
 

Komunikáciu ohľadom sociálnej situácie a prežívania klienta

                               Mgr. Oľga Kučavíková v čase od 9.00 h do 12.00 h a od 13.30 h do 14.30 h
                               na tel. čísle +421 44 2028 924 
27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom