Navigácia

Obsah

Zariadenie poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a v prípade voľných kapacít môže poskytovať odľahčovaciu službu.

Sociálne služby sú poskytované v jednolôžkových v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách. Základné vybavenie izieb je nasledujúce: stále lôžko pre ubytovaného, nočný stolík pre každého ubytovaného, spoločný stôl v každej izbe, stolička pre každého ubytovaného, skriňa pre každého ubytovaného, komoda pre každého ubytovaného, nádoba na odpadky, vankúš, paplón, posteľná bielizeň.

V exteriéri sú lavičky a bude vybudovaný altán na voľnočasové aktivity. 

Klient si môže do zariadenia  priniesť veci osobnej potreby, hygienické potreby, ošatenie, obuv, uteráky a pod. Môže si priniesť aj elektrospotrebiče podľa potreby (TV prijímač, rádio, varnú kanvicu, a pod.). Výška úhrady a spôsob úhrady za tieto iné činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi zariadením a klientom.

Sociálne služby sú zabezpečované na základe písomných zmlúv o poskytovaní sociálnej služby medzi zariadením a klientami.

Odľahčovacia služba - je určená osobám, ktoré opatrujú iné osoby zdravotne ťažko postihnuté počas obdobia, v ktorom tieto osoby nemôžu opatrovanie vykonávať. Odľahčovaciu službu možno poskytnúť v prípade voľných kapacít v zariadení najviac po dobu 30 dní v kalendárnom roku ambulantnou alebo pobytovou formou.