Navigácia

Obsah

KRÍZOVÝ PLÁN

Na základe záväzného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vydalo MZ SR a MPSVR SR v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID - 19, zariadenie pre seniorov spracovalo krízový plán.

Obsahom krízového plánu je:

  • plán preventívnych opatrení,
  • plán opatrení v prípade karantény,
  • v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka nášho zariadenia personálne zabezpečená,
  • činnosti a služby v rámci krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

      Krízový plán