Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Krízový plán

Na základe záväzného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vydalo    MZ SR a MPSVR SR v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID - 19, zariadenie pre seniorov spracovalo krízový plán.

Obsahom krízového plánu je:

  • plán preventívnych opatrení,
  • plán opatrení v prípade karantény,

V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka nášho zariadenia personálne zabezpečená, činnosti a služby v rámci krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

Krízový plán 

27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom