Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Prebieha úprava webových stránok.

Kontakt

 

PhDr. Ľubomíra Gloneková                      riaditeľka   
tel: 044 2028 925                                             email: riaditelka@zpskarita.sk  
 
Mgr. Janka Mráziková                                vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
tel.: 044 2028 924                                            email: ekonom@zpskarita.sk
 
Mgr. Oľga Kučavíková                                 sociálny pracovník
tel.: 044 2028 924                                            email: socialnypracovnik@zpskarita.sk

 

Mgr. Mária Bukasová Tomčíková            hlavná sestra
tel.: 044 2028 922                                            email: hlavnasestra@zpskarita.sk

 

Ambulancia sestier a opatrovateliek     nepretržitá prevádzka
tel.: 044 2028 923                                             mobil: +421 910 700 923

 

Roubová Iveta                                                vedúca stravovacieho úseku                                 
tel.: 044 2028 924                                             email: kuchyna@zpskarita.sk

 

27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom