Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Profil verejného obstarávateľa

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča 

  • je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa:   

Názov: Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča                            Sídlo a adresa Partizánska Ľupča 84, 032 15 Partizánska Ľupča                    Štatutárny zastupca: PhDr. Ľubomíra Gloneková, riaditeľka                              Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,                                          IBAN: SK28 5600 0000 00817715 4001                                                                  IČO: 42433819                                                                                                    DIČ: 220088751
email: riaditelka@zpskarita.sk 
tel.: 044 2028 925
 

Verejný poskytovateľ je povinný zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie 

 

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania "Pelety_2021"

27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom