Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Prebieha úprava webových stránok.

Etický kódex zamestnancov

 ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV
 
Účelom etického kódexu je presne stanoviť žiadúce štandardy správania a vystupovania všetkých zamestnancov Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča. 
Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov.

 

Etický kódex zamestnancov

 

27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom