Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
4. 1. 2021

Darovacia zmluva

1zml_2021

100,00 EUR

Húska Juraj

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

13. 1. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

3zml_2021

0,00 EUR

Šlachtovský Karol

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

18. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

8zml_2021

0,70 EUR

Fullová Jolana

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

18. 1. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

9zml_2021

4,70 EUR

Voreková Ema

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

18. 1. 2021

Dohoda o platbách za odobratú a nevyfakturovanú elektrinu

10zml-2021

1 318,00 EUR

Stredoslovenská energetika,a.s., 8591/4B, 010 01 Žilina

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

11zml_2021

3,20 EUR

Niňajová Ľudmila

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

4. 2. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

13zml_2021

80,40 EUR

Omastová Ivana

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

12. 2. 2021

Darovacia zmluva č. 98/2/2021

18zml_2021

33,54 EUR

Mondi SCP, a.s.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

24. 2. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

16zml_2021

0,00 EUR

Fullová Jolana

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

25. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

15zml_2021

3,90 EUR

Kučka Andrej

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

25. 2. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

17zml_2021

0,00 EUR

Fullová Jolana

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

22. 3. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

24zml_2021

158,13 EUR

Žiaková Zdena

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

23. 3. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

26zml_2021

228,93 EUR

Ošková Simona

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

24. 3. 2021

Rámcová zmluva

22zml_2021

7 232,40 EUR

INTERKORP, a.s., Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

24. 3. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

28zml_2021

266,30 EUR

Kelovská Alena

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

12. 4. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

29zml_2021

0,00 EUR

Žiaková Zdena

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

21. 4. 2021

Zmluva o vykonávaní lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci

31zml_2021

320,00 EUR

N.S.P., s.r.o., Jilemnického 22, 031 42 Liptovský Mikuláš

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

23. 4. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

33zml_2021

122,13 EUR

Mgr. Mrvová Lucia

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

29. 4. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

37zml_2021

4,23 EUR

Ing. Filipko Radovan

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 4. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb

38zml_2021

0,00 EUR

Kráľová Antónia

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

42zml_2021

0,70 EUR

Šidová Božena

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 4. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb

43zml_2021

0,00 EUR

Rušinová Anna, Svätý Kríž 130, 032 11

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

10. 5. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

44zml_2021

0,00 EUR

Švecová Lýdia

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

10. 5. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

45zml_2021

0,00 EUR

Švecová Lýdia

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 5. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

133zml_2021

74,52 EUR

Stredoslovenská energetika,a.s., 8591/4B, 010 01 Žilina

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

31. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

48zml_2021

2,80 EUR

Mardzinová Darina

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

31. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

49zml_2021

4,00 EUR

Kráľ Ivan, Partizánska Ľupča 462, 032 15

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

7. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

51zml_2021

158,13 EUR

Dubovský Stanislav

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

9. 6. 2021

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

54zml_2021

42,00 EUR

osobnyudaj.sk,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

24. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

58zml_2021

0,00 EUR

Rerková Oľga

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

24. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

59zml_2021

0,00 EUR

Rušinová Anna, Svätý Kríž 130, 032 11

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

57zml_2021

0,00 EUR

Rušinová Anna, Svätý Kríž 130, 032 11

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

101zml_2021

0,00 EUR

Lenártová Zuzana

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

102zml_2021

0,00 EUR

Lubelcová Bibiana

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

103zml_2021

0,00 EUR

Lukačová Oľga

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukočení Zmluvy o poskytovaní služieb

104zml_2021

0,00 EUR

Magová Mária

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služiebb

105zml_2021

0,00 EUR

Mališ Ján

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

106zml_2021

Neuvedené

Mardzinová Darina

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

107_zml_2021

0,00 EUR

Milecová Anna

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

108uzml_2021

0,00 EUR

Mráziková Mária

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

109zml_2021

0,00 EUR

Niňajová Ľudmila

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

110zml_2021

0,00 EUR

Pavelka Ondrej

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

111zml_2021

0,00 EUR

Pondušová Marcela

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

112zml_2020

0,00 EUR

Smieška Ján

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

113zml_2021

0,00 EUR

Stankovianska Elena

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

114zml_2021

0,00 EUR

Šiculiaková Viktória

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

115zml_2021

0,00 EUR

Šidová Božena

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

116zml_2021

0,00 EUR

Šlachtová Natália

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

117zml_2021

0,00 EUR

Štepitová Etela

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

118zml_2021

0,00 EUR

Uličný Vladimír

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

119zml_2021

0,00 EUR

Voreková Ema

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

120zml_2021

0,00 EUR

Zoller Ján

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

29. 6. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

123zml_2021

40,34 EUR

Hazuchová Marta

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Rámcová zmluva

125zml_2021

8 399,42 EUR

Bidfood Slovakia,s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Rámcová zmluva

126zml_2021

4 872,84 EUR

MIPEK,s.r.o., 513, 032 14 Ľubeľa

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Rámcová zmluva

127zml_2021

9 611,90 EUR

Bartánus-mäso údeniny, s.r.o., Lesná 2034/5, 034 16 Ružomberok

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Rámcová zmluva

128zml_2021

9 434,80 EUR

FRUKTAL, S.R.O., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Rámcová zmluva

129zml_2021

10 358,59 EUR

CBA VEREX,a.s., 031 42 Liptovský Mikuláš

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Rámcová zmluva

130zml_2021

6 319,25 EUR

CBA VEREX, a.s.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

96zml_2021

Neuvedené

Čabáková Božena

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Zmluva o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

97zml_2021

Neuvedené

Chovancová Zuzana

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

98zml_2021

Neuvedené

Kráľ Ivan, Partizánska Ľupča 462, 032 15

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

99zml_2021

0,00 EUR

Kráľová Antónia

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

100zml_2021

0,00 EUR

Kučka Andrej

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

121zml_2021

28,34 EUR

Šlachta Vladimír

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

122zml_2021

60,24 EUR

Pavelka Ondrej

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

132zml_2021

174,94 EUR

Hajas Eduar

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

13. 7. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

135zml_2021

189,24 EUR

Frič Ľubomír

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

19. 7. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

140zml_2021

0,00 EUR

Moravčík Branislav

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

20. 7. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

139zml_2021

0,00 EUR

Kelovská Alena

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

2. 8. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

141zml_2021

140,34 EUR

Mgr. Gorná Mireková Katarína

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

5. 8. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

144zml_2021

119,34 EUR

Ing. Fronko Ivan

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

18. 8. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

146zml_2021

123,44 EUR

Matejovie Miroslav, Dúbrava 326, 032 12

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 8. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

147zml_2021

0,00 EUR

Vida František, Kežmarok, 060 01

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 8. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

148zml_2021

0,00 EUR

Moravová Simona, Liptovské Kľačany 176, 032 14

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

7. 9. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

152zml_2021

151,34 EUR

Hnát Roman

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

20. 9. 2021

Darovacia zmluva

153zml_2021

500,00 EUR

Ing. Milan Maga

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

29. 9. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

154zml_2021

0,00 EUR

Mgr. Gorná Mireková Katarína

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

4. 10. 2021

Darovacia zmluva

155zml_2021

25,00 EUR

Hazuchová Marta

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

4. 10. 2021

Darovacia zmluva

156zml_2021

1 000,00 EUR

PhDr. Iveta Hazuchová s rodičmi

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

18. 10. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

158zml_2021

188,24 EUR

Luptáková Renáta, Lesná 2035/8, 034 01 Ružomberok

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

2. 11. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

163zml_2021

0,00 EUR

Kráľ Ivan, Partizánska Ľupča 462, 032 15

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

18. 11. 2021

Rámcová zmluva

167zml_2021

14 022,00 EUR

MT PELET spol. s r.o., Priemyselná zóna 510, 03202 Závažná Poruba

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

29. 11. 2021

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

169zml_2021

478,54 EUR

Zimániová Dana, Mgr.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

6. 12. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

170zml_2021

0,00 EUR

Štepita Pavol

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

13. 12. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

172zml_2021

3,00 EUR

OZO,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 12. 2021

Darovacia zmluva

175zml_2021

0,00 EUR

Nermutová Mária

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

23. 2. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o zverení majetku do správy

176zml_2021

0,00 EUR

Obec Partizánska Ľupča, Partizánska Ľupča

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom