Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 1. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

1zml_2020

0,00 EUR

Kello Jozef

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

8. 1. 2020

Zmluva o darovaní

2zml_2020

100,00 EUR

Kello Jozef

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

8. 1. 2020

Zmluva o darovaní

3zml_2020

120,41 EUR

Bidfood Slovakia,s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 1. 2020

Dohoda o platbách za elektrickú energiu

21zml_2020

1 354,00 EUR

Stredoslovenská energetika,a.s., 8591/4B, 010 01 Žilina

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

31. 1. 2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

15zml_2020

116,17 EUR

Hapčo Michal

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

31. 1. 2020

Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

16zml_2020

0,00 EUR

Kraľovanský Ondrej

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

31. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

17zml_2020

3,20 EUR

Húsková Gizela

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

19. 2. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

20zml_2020

0,00 EUR

Bielena Alena

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

25. 2. 2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

24zml_2020

157,82 EUR

Rerková Oľga

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

25. 2. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

25zml_2020

3,20 EUR

Rušinová Mária

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

11. 3. 2020

Zamestnávateľská zmluva

22zml_2020

2% z hrubej mzdy

Spoločnosť AXA d.d.s.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

17. 3. 2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

27zml_2020

187,97 EUR

Šiculiaková Katarína

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

2. 4. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

29zml-2020

Neuvedené

Grieš Ján

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

27. 4. 2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

32zml-2020

42,40 EUR

JUDR. Kantíková Janka

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 4. 2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

34zml_2020

99,87 EUR

Štepita Pavol

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 4. 2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

36zml_2020

89,17 EUR

Lúčan Pavol

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 4. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

37zml_2020

Neuvedené

Klimová Anna

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 4. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

38zml-2020

Neuvedené

Burdelová Anna

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 4. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

39zml_2020

Neuvedené

Klimová Anna

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

29. 4. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

40zml_2020

4,70 EUR

Kráľová Antónia

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 4. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

45zml_2020

0,70 EUR

Štepitová Etela

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

29. 5. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

47zml-2020

3,20 EUR

Pondušová Marcela

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

4. 6. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

48zml_2020

Neuvedené

Samolejová Drahoslava

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

29. 6. 2020

Rámcová zmluva

55zml_2020

6 810,72 EUR

Bidfood Slovakia,s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

29. 6. 2020

Rámcová zmluva

53zml_2020

2 372,98 EUR

MIPEK,s.r.o., 513, 032 14 Ľubeľa

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2020

Rámcová zmluva

54zml_2020

8 343,80 EUR

Bartánus-mäso údeniny, s.r.o., Lesná 2034/5, 034 16 Ružomberok

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2020

Rámcová zmluva

56zml_2020

6 643,97 EUR

CBA VEREX, a.s.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2020

Rámcová zmluva

57zml_2020

8 890,24 EUR

CBA VEREX, a.s.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2020

Rámcová zmluva

52zml_2020

10 874,88 EUR

FRUKTAL, S.R.O., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

59zml_2020

3,90 EUR mesačne

Rušinová Anna, Svätý Kríž 130, 032 11

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

60zml_2020

1,90 EUR

Štepitová Etela

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

61zml_2020

3,90 EUR

Šiculiaková Viktória

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

2. 7. 2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

63zml_2020

37,20 EUR

Kunová Katarína

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

21. 7. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

70zml_2020

Neuvedené

Benikovský Jozef

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

21. 7. 2020

Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb

71zml_2020

Neuvedené

Benikovský Jozef

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

27. 7. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

72zml_2020

1,90 EUR

Pavelka Ondrej

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

27. 7. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve i poskytovaní služieb

73zml_2020

5,10 EUR

Šiculiaková Viktória

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

27. 7. 2020

Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla

74zml_2020

Neuvedené

Gloneková Ľubomíra PhDr.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

10. 8. 2020

Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla

75zml_2020

Neuvedené

Bukasová Tomčíková Mária Mgr.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

18. 8. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

76zml_2020

Neuvedené

Valková Eleonóra

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

18. 8. 2020

Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb

77zml_2020

0,00 EUR

Valková Eleonóra

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

26. 8. 2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

79zml_2020

175,33 EUR

Kello Jozef

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 8. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

80zml_2020

3,50 EUR

Voreková Ema

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

16. 9. 2020

Rámcová zmluva

83zml_2020

12 540,00 EUR

RK Pelet s.r.o.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

18. 9. 2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

82zml_2020

162,73 EUR

Staroňová Alena

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 9. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

84zml_2020

Neuvedené

Kunová Katarína

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 9. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb

85zml_2020

5,10 EUR

Štepitová Etela

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

28. 9. 2020

Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

86zml_2020

0,00 EUR

Cviková Darina

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

6. 10. 2020

Zluva o platení úhrady za sociálnu službu

88zml_2020

45,10 EUR

Macejková Iveta

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

19. 10. 2020

dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

89zml_2020

0,00 EUR

Macejková Iveta

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

21. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

91zml_2020

0,70 EUR

Mráziková Mária

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

30. 10. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službuposkytovaní

90zml_2020

0,00 EUR

Lúčan Pavol

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

2. 11. 2020

Darovacia zmluva

96zml_2020

0,00 EUR

Občianske združenie IBA SPOLU

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

12. 11. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu

92zml_2020

0,00 EUR

Moniková Dašena

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

9. 12. 2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

98zml_2020

63,90 EUR

Kráľová Jana

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom