Navigácia

Obsah

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča - je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejný poskytovateľ je povinný zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/20104

Zákazky

Názov Dátum zverejnenia Kategória zákazky
Neboli nájdené žiadne záznamy