Navigácia

Obsah

Zoznam vecí potrebných k nástupu do zariadenia

K nástupu do zariadenia žiadateľ potrebuje:

1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

2. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

3. Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby

4. Rozhodnutie o výške dôchodku

  • ak žiadateľov dôchodok preberá iný príjemca, doklad o jeho ustanovení
  • ak žiadateľ poberá dávky v hmotnej núdzi, rozhodnutie o ich priznaní
  • ak je žiadateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony, právoplatné rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka

5. V prípade ovdovenia, prípadne rozvodu príslušný doklad

6. Rozhodnutie o poberaní kompenzácií, preukaz ZŤP

7. Preukaz poistenca

8. Platný občiansky preukaz

9. Zdravotnú dokumentáciu od zmluvného lekára

10. Potvrdenie od lekára o tom, že nemá kontraindikáciu k nástupu do zariadenia - k žiadosti o umiestnenie do Zariadenie pre seniorov KARITA je pred nástupom potrebné predložiť vyšetrenie na bacilonosičstvo + výter z rekta, výter z hrdla, RTG pľúc s vyhodnotením alebo pľúcne vyšetrenie, protilátky na hepat. B,C, krvné testy- KO, biochémia + HBsAg, potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia.

11. Zoznam liekov, ktoré pacient užíva - lieky + plienky na jeden mesiac
12. v prípade diabetika DIA knižka

13. Šatstvo označiť vyšitím alebo označením mena, ktoré je viditeľné

14. Toaletné potreby (u mužov holiaci elektrický strojček, ženy sušič na vlasy...)

15. Antikorový obedár (pri ležiacich a imobilných klientoch)

16. 2 misy (lavór) na umývanie + hubky (imobilní klienti)

17. Osobné veci na oblečenie a hygienu, obľúbenú deku, vankúšik a pod.

18. Príbor, lyžička, tanier (tácku), pohár z PVC

19. Kuchynské utierky bavlnené 4 x

20. Vlhčené utierky