Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Spôsob platby

Spôsob platenia úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi sociálnej služby zmluvne dohodnutú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za kalendárny mesiac najneskôr do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa sociálna služby poskytla formou úhrady do pokladne poskytovateľa alebo bezhotovostnou platbou na účet poskytovateľa IBAN SK28 5600 0000 0081 7715 4001.

 
27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom