Navigácia

Obsah

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
 
Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča  príjme do pracovného pomeru
 
 
 
Doklady k žiadosti:
        Životopis
 
Tlačivá a dokumenty k žiadosti doručte písomne na adresu:
 
Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča č. 84, 032 15
prípadne e - mailom na adresu: ekonom@zpskarita.sk
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Janka Mráziková
tel. 044 2028 924
e-mail: ekonom@zpskarita.sk