Navigácia

Obsah

VÍZIA A POSLANIE

Víziou zariadenia je prostredníctvom napĺňania štandardov kvality zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pre klientov v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd tak, aby boli v čo najväčšej možnej miere zohľadňované ich individuálne potreby a preferencie pri poskytovaní sociálnej služby, tak aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých klientov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.

 

Poslaním zariadenia je:

  • vytváranie podmienok pre plnohodnotný a harmonický život klientov,
  • podporovanie rozvoja schopností, zručností a vedomostí klientov,
  • zachovanie ich vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti,
  • podporovanie a udržiavanie pravidelného kontaktu klienta s rodinou a komunitou,
  • vytváranie pozitívneho obrazu o každom klientovi smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.