Navigácia

Obsah

 POĎAKOVANIA

Vážime si, že aj v tejto hektickej dobe sa nájdu jednotlivci a firmy, ktoré sú ochotné finančným alebo vecným darom podporiť  zariadenia sociálnych služieb poskytujúce starostlivosť starším ľuďom. 

Veľmi si to vážime a vyslovujeme úprimné POĎAKOVANIA: 

Zoznam donorov:

Poďakovanie _Kello Jozef - finančný dar

Poďakovanie _Nordfood - vecný dar

Poďakovanie_ Koleček Václav - finančný dar

Poďakovanie_Jechová Jolana - finančný dar

Poďakovanie_ PSS - finančný dar

Poďakovanie_dm drogérie markt - vecný dar