Navigácia

Obsah

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 
 
podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.  z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Prevádzkovateľ:
 
Názov:    Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča
 
Sídlo:      Partizánska Ľupča 84, 032 15 Partizánska Ľupča
Forma:    rozpočtová organizácia obce Partizánska Ľupča
IČO:         42433819
DIČ:         2120088751
 
Zodpovedná osoba: 
            Mgr. Janka Mráziková
            e - mail: ekonom@zpskarita.sk  
            telefón:  044 2028 924
 
Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami  žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa.