Navigácia

Obsah

 ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV
 
Účelom etického kódexu je presne stanoviť žiadúce štandardy správania a vystupovania všetkých zamestnancov Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča. 
Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov.

 

Etický kódex zamestnancov