sobota, 21. október 2017

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča
Adresa: Partizánska Ľupča 84, 032 15 Partizánska Ľupča
IČO: 42433819
Číslo účtu: Prima banka Slovensko, a.s., 8177154001/5600, IBAN SK28 5600 0000 00817715 4001
Štatutárny orgán: PhDr. Ľubomíra Gloneková, riaditeľka rozpočtovej organizácie
Charakteristika obstarávateľa: § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

Vytlačiť