sobota, 21. október 2017

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Poskytovanie sociálnych služieb

Sociálne služby poskytované rozpočtovou organizáciou vychádzajú z potrieb regiónu, požiadaviek klientov, kapacitných, personálnych a priestorových možností organizácie.

Cenníky služieb sú schvaľované obecným zastupiteľstvom a sú súčasťou VZN obce.

Zariadenie je otvorené aj pre verejnosť a prípadní záujemcovia ho môžu osobne navštíviť. Kvalifikovaní odborní zamestnanci im poskytnú všetky dostupné informácie, vysvetlia im podmienky prijatia a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb a ukážu im, v akom prostredí seniori žijú a trávia voľný čas.

Cieľovou skupinou zariadenia sú seniori.

Služby sú zabezpečované na základe písomných zmlúv o poskytovaní sociálnej služby medzi zariadením a občanmi.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča poskytuje služby na základe registrácie na Žilinskom samosprávnom kraji.

Vytlačiť