sobota, 29. apríl 2017

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zmluvy v roku 2017

Číslo zmluvy Zmluvná  strana Názov  zmluvy/detail Predmet Cena v €  s DPH Dátum  uzatvorenia Dátum  zverejnenia
100zml_2017 Samolejová Drahoslava, Liptovská Lužná 975, 034 72 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 90,94 € 03.04.2017 03.04.2017
97zml_2017 Hátn Štefan, Kľačno 2000/21, 034 01 Ružomberok Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní SS skončenie poskytovania SS 0,00 € 31.03.2017 31.03.2017
96zml_2017 Mesto Ružomberok, MsÚ Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 173,84 € 21.03.2017 21.03.2017
102zml_2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 6591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36403008 Zmluva o združenej dodávke elektriny zmena cenníka dodávka elektriky 49,28 €/MWh 21.03.2017 23.03.2017
94zml_2017 Krassová Anna, Priebežná 486/5, 031 04 Liptovský Mikuláš Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS ukončenie platenia úhrady za SS 0 € 19.03.2017 19.03.2017
93zml_2017 CWS-boco Slovensko s r. o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva dodávanie a servis osviežovačov  21,60 € 03.03.2017 03.03.2017
92zml_2017 CWS-boco Slovensko s r. o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO: 31411045 Zmluva o servisnej službe servis bezpečnostných rohožiek 18,00 € 03.03.2017 03.03.2017
91zml_2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 6591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36403008 Dohoda o platbách za el. energiu dodávka elektrickej energie 773,00 € 28.02.2017 28.02.2017
87zml_2017 Merčájková Alžbeta, Štúrova 241, 061 01 Spišská Stará Ves Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní SS
skončenie poskytovania sociálnej služby 0 € 21.02.2017 21.02.2017
89zml_2017 Brodňan Peter, Morušová 523/4, 031 04 Liptovský Mikuláš Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS
skončenie povinnosti platenia úhrady za sociálnu službu 0 € 21.02.2017 21.02.2017
88zml_2017 Ďaďová Eva, Kvačany 256, 032 23 Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS
skončenie povinnosti platenia úhrady za sociálnu službu 0 € 19.02.2017 20.02.2017
90zml_2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 6591ú4B, 010 47 Žilina, IČO 36403008 Dohoda o platbách dodávka elektrickej energie 161,00 € 06.02.2017 17.02.2017
83zml_2017 Lukáč Milan, Lisková 281, 034 82 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS
úhrada za sociálnu službu 72,64 € 10.02.2017 10.02.2017
81zml_2017 Šlachtovský Karol, Partizánska Ľupča 170, 032 15 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS
úhrada za sociálnu službu 122,94 € 10.02.2017 10.02.2017
68zml_2017 Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s r.o., Partizánska Ľupča 663 Zmluva o darovaní vecný dar - rezivo dosky 80,64 e  09.02.2017   09.02.2017
78zml_2017

Lukáč Milan, Lisková 281, 034 82

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 60,04 € 07.02.2017 07.02.2017
85zml_2017 Sršňová Elfrída, Konopnice 401, 038 83 Liptovský Teplá Dodatok č.3 k Zmluve o platení úhrady za SS
úhrada za sociálnu službu 200,94 € 01.02.2017 01.02.2017
76zml_2017 Hrnčiarová Elena, Malatíny 69, 032 15 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 190,44 € 01.02.2017 01.02.2017
74zml_2017

Grieš Ján, Parková 16, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 115,14 € 30.01.2017 30.01.2017
66zml_2017 Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberk Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 15.02.2017 dodávka mäsa a mäsových výrobkov dohodou 30.01.2017 30.01.2017
72zml_2017 Mikulová Karin, Kemi 627/2, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 134,84 € 27.01.2017 27.01.2017
70zml_2017 Sršňová Elfrída, Konopnice 401, 038 83 Liptovský Teplá Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 4/2016
úhrada za sociálnu službu  257,94 € 27.01.2017  27.01.2017 
57_1zml_2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 6591ú4B, 010 47 Žilina, IČO 36403008 Dohoda o platbách za el. energiu dodávka el. energie 773,00 € 16.01.2017 20.01.2017
63zml_2017 Klaučová Jana, Liptovský Peter 215, 033 01 Liptovský Hrádok Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS reg. č. 56zml_2016
úhrada za sociálnu službu  142,64 16.01.2017  16.01.2017 
60zml_2017 Schmalová Eva, ul. pri Váhu 334, 032 61 Važec Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 
úhrada za sociálnu službu 82,80 € 

16.01.2017

 16.01.2017
59zml_2017 Cviková Darina, Hlavná 77, 033 01 Podtúeň Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 110,09 € 02.01.2017 02.01.2017
58zml_2017 Merčáková Martina, Štúrova 241, 060 01 Spišská Stará Ves Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 116,03 € 02.01.2017 02.01.2017
57zml2017 Krassová Anna, Priebežná 486/5, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrda za sociálnu službu 117,44 € 02.01.2017 02.01,.2017
56zml_2017 Kalafusová Daniela, Štiavnička 143, 034 01 Ružomberok Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 117,74 € 02.01.2017 02.01.2017
55zml_2017 Uličná Zita, ul. 1. mája 1913/13, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 73,14 € 02.01.2017 02.01.2017
54zml_2017 Šlachtovský Karol, Partizánska Ľupča 170, 032 15 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 135,34 € 02.01.2017 02.01.2017
53zml_2017 Stankoviansky Miroslav, Nábr. Dr. A. Stodolu F1/3, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 106,64 € 02.01.2017 02.01.2017
52zml_2017 Klaučová Jana, Liptovský Peter 215, 033 01 Liptovský Peter Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 158,64 € 02.01.2017 02.01.2017
51zml_2017 Obrcian Peter, Senická 628/8, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 161,14 € 02.01.2017 02.01.2017
50zml_2017 Moravčík Branislav, Dúbrava 360, 032 12 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrda za sociálnu službu 77,44 € 02.01.2017 02.01.2017
49zml_2017 Sýkorová Miroslava, Belanská574/10, 033 01 Liptovský Hrádok Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 107,14 € 02.01.2017 02.01.2017
48zml_2017 Uličný Miroslav, Hrušková 515/8, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 214,24 € 02.01.2017 02.01.2017
47zml_2017 Ďaďová Eva, Kvačany 256, 032 23 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálu službu 106,44 € 02.01.2017 02.01.2017
46zml_2017 Kormošová Nadežda, postupimská 21, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 145,34 € 02.01.2017 02.01.2017
45zml_2017 Brodňan Peter, Morušová 523/4, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 87,64 €  02.01.2017 02.01.2017
44zml_2017 Tomčík Jozef, Demänová 169, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 98,89 € 02.01.2017 02.01.2017
43zml_2017 Mesto Ružomberok, MsÚ Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 2/2016 úhrada za sociálnu službu 326.74 € 02.01.2017 02.01.2017
42zml_2017 Droppová Anna, Partizánska ľupča 607, 032 15 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 1/2016
úhrada za sociálnu službu 229,94 € 02.01.2017 02.01.2017
41zml_2017 Burdelová Anna, Morušová 524/2, 031 04 Lipt. Mikuláš Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 7/2016
úhrada za sociálnu službu 208,34 € 02.01.2017 02.01.2017
40zml_2017 Húleková Jana, Papiernická13, 034 01 Ružomberok Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 6/2016
úhrada za sociálnu službu 264,14 €  02.01.2017 02.01.2017
39zml_2017 Kubík Branislav, Ľubeľa 290, 032 14
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 5/2016
úhrada za sociálnu službu 171,54 € 02.01.2017 02.01.2017
38zml_2017 Sršňová Elfrída, Konopnice 401, 038 83 Liptovský Teplá Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 4/2016
úhrada za sociálnu službu 262,94 € 02.01.2017 02.01.2017
 37zml_2017 Kochláň Vladimír, Trenčianska 1589/3, 010 01 Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 3/2016 úhrada za sociálnu službu 258,14 €  02.01.2017   02.01.2017

Vytlačiť