sobota, 29. apríl 2017

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Faktúry v roku 2017

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Dátum splatnosti Cena v €  s DPH Spôsob úhrady Poznámka
142/2017 IReSoft,s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, IČO: 26297850 IS Cygnus 4-6/2017 09.05.2017 544,50€ prevodný príkaz  
141/2017 LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Žiarska 635/4, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 47362448 likvidácia odpadu 04/2017 24.05.2017 30,-€ prevodný príkaz  
140/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 15.05.2017 41,60€ prevodný príkaz  
139/2017 MAXTRA Control,s.r.o., Sereďská 418, 925 52  Šoporňa, IČO: 34106171 ponorné čerpadlo 15.05.2017 255,97€ prevodný príkaz  
138/2017 Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 školenie 24.04.2017 118,-€ prevodný príkaz  
137/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 11.05.2017 53,23€ prevodný príkaz  
136/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 22.04.2017 56,44€ prevodný príkaz  
135/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 10.05.2017 39,56€ prevodný príkaz  
134/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 03.05.2017 218,43€ prevodný príkaz  
133/2017 Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok, IČO: 35057432 mäso a mäsové výrobky 10.05.2017 337,44€ prevodný príkaz  
132/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 02.05.2017 91,57€ prevodný príkaz  
131/2017 OZO,a.s.,Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36380415 zneškodnenie odpadu 30.04.2017 27,72€ prevodný príkaz  
130/2017 BEZA LM, Čsl. brigády 1878/15, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 50252623 aretačné rameno 28.04.2017 240,-€ prevodný príkaz  
129/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 04.05.2017 107,22€ prevodný príkaz  
128/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 16.04.2017 85,08€ prevodný príkaz  
127/2016 D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 čisitiace prostriedky 26.04.2017 55,35€ prevodný príkaz  
126/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 26.04.2017 210,18€ prevodný príkaz  
125/2017 VOVA, s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46631534 kancelárske priestory 24.04.2017 118,73€ prevodný príkaz  
124/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 01.05.2017 61,16€ prevodný príkaz  
123/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 24.04.2017 145,41€ prevodný príkaz  
122/2017 VM Telecom,s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594 hlasové služby  17.04.2017 28,56€ prevodný príkaz  
121/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 07.04.2017 29,92€ prevodný príkaz  
120/2017 Ján Halahija, Štúrova 1793/21, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46731407 služby technika BOZP a PO 1.1.-31.3.2017 14.04.2017 100,-€ prevodný príkaz  
119/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 27.04.2017 40,99€ prevodný príkaz  
118/2017 LK-SERVIS, s.r.o., Partizánska Ľupča 317, 032 15 Partizánska Ľupča, IČO: 31624103 zemiaky 04.04.2017 80,52€ prevodný príkaz  
117/2017 D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 čisitiace prostriedky 19.04.2017 29,08€ prevodný príkaz  
116/2017 D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 čisitace prostriedky 19.04.2017 141,13€ prevodný príkaz  
115/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 19.04.2017 520,80€ prevodný príkaz  
114/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 26.03.2017 62,71€ prevodný príkaz  
113/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 02.04.2017 68,11€ prevodný príkaz  
112/2017 MADE,s.r.o.,Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 systémová podpora URBIS 1.4.-30.06.2017 18.04.2017 80,-€ prevodný príkaz  
111/2017 PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924 internet 1.4.-30.4.2017 16.04.2017 18,-€ prevodný príkaz  
110/2017 Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok, IČO: 35057432 mäso 21.04.2017 382,56€ prevodný príkaz  
109/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 17.04.2017 100,97€ prevodný príkaz  
108/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 24.04.2017 77,32€ prevodný príkaz  
107/2017 Interiéry Riljak,s.r.o., Oravský Podzámok 33, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43885306 nábytok 12.04.2017 561,67€ prevodný príkaz  
106/2017 CBA VEREX, a,s,, Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:31645704 potraviny 14.04.2017 385,84€ prevodný príkaz  
105/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 20.04.2017 59,71€ prevodný príkaz  
104/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 10.04.2017 150,79€ prevodný príkaz  
103/2017 MzdyServis, s.r.o., Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra, IČO: 34124705 DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva 30.03.2017 59,04€ prevodný príkaz  
102/2017 Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 školenie 19.05.2017 50,-€ prevodný príkaz  
101/2017 CWS-boco Slovensko,s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 rohože  17.04.2017 10,80€ prevodný príkaz  
100/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 17.04.2017 45,31€ prevodný príkaz  
99/2017 LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Žiarska 635/4, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 47362448 likvidácia odpadu 03/2017 27.04.2017 30,-€ prevodný príkaz  
98/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 06.04.2017 116,29€ prevodný príkaz  
97/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 14.04.2017 73,69€ prevodný príkaz  
096/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 10.04.2017 59,34€ prevodný príkaz
095/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 03.04.2017 135,37€ prevodný príkaz
094/2017 Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok, IČO: 35057432 mäso 05.04.2017 362,71€ prevodný príkaz
093/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 19.03.2017 97,62€ prevodný príkaz
092/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 06.04.2017 61,63€ prevodný príkaz
091/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 29.03.2017 281,55€ prevodný príkaz
090/2017 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 osviežovače 03.04.2017 21,60€ prevodný príkaz
089/2017 D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 čistiace prostriedky 29.03.2017 19,73€ prevodný príkaz  
088/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 27.03.2017 160,04€ prevodný príkaz  
087/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 03.04.2017 55,69€ prevodný príkaz  
086/2017 Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 školenie 13.03.2017 188,-€ prevodný príkaz  
085/2017 Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 školenie 13.03.2017 118,-€ prevodný príkaz  
084/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 30.03.2017 74,82€ prevodný príkaz  
083/2017 LK-SERVIS, s.r.o., Partizánska Ľupča 317, 032 15 Partizánska Ľupča, IČO: 31624103 zemiaky 14.03.2017 74,75€ prevodný príkaz  
082/2017

Róbert Ondrejka MAXI - TRANS, Horná Roveň 1153/32, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 44271867

vykládka a doprava peliet 15.03.2017 60,-€ prevodný príkaz  
081/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 22.03.2017 221,74€ prevodný príkaz  
080/2017 VM Telecom,s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594 hlasové služby 15.03.2017 28,76€ prevodný príkaz  
079/2017 Free Tech services, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 servis 03/2017 14.03.2017 90,-€ prevodný príkaz  
078/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 27.03.2017 77,14€ prevodný príkaz  
077/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 20.03.2017 185,88€ prevodný príkaz  
076/2017 TEDOSS,s.r.o.,Kuzmányho 15, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 36373257 čistiace prostriedky 14.03.2017 118,20€ prevodný príkaz  
075/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 07.03.2017 89,79€ prevodný príkaz  
074/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 23.03.2017 35,26€ prevodný príkaz  
073/2017 Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok, IČO: 35057432 mäso 21.03.2017 355,74€ prevodný príkaz  
072/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 15.03.2017 500,89€ prevodný príkaz  
071/2017 D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 čistiace prostriedky 15.03.2017 53,20€ prevodný príkaz  
070/2017 D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 čistiace prostriedky

15.03.2017 

 

 319,31€  prevodný príkaz
069/2017 PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924

internet 1.3.-31.3.2017

16.03.2017 18,-€ prevodný príkaz
068/2017 PELCKO,s.r.o.,Lisková 1205, 034 81 Lisková, IČO: 46584676 pelety 28.02.2017 1360,80€ prevodný príkaz
067/2017 CBA VEREX, a,s,, Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:31645704 potraviny 14.03.2017 409,61€ prevodný príkaz
066/2017 LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Žiarska 635/4, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 47362448 likvidácia odpadu 02/2017 27.03.2017 30,-€ prevodný príkaz
065/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 08.03.2017 165,37€ prevodný príkaz
064/2017 Martin Ratkoš - UNIMIX, Východná 762, 032 32 Východná, IČO: 35163381 svietidlá a žiarovky 27.02.2017 177,01€ prevodný príkaz
063/2017

GASTRO GLASS TATRY, s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 31580513

kuchynský riad 03.03.2017 136,71€ prevodný príkaz
062/2017 Interiéry Riljak,s.r.o., Oravský Podzámok 33, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43885306 nábytok 10.03.2017 938,21€ prevodný príkaz
061/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 20.03.2017 88,16€ prevodný príkaz
060/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 13.03.2017 81,54€ prevodný príkaz
059/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 26.02.2017 57,10€ prevodný príkaz
058/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 16.03.2017 39,89€ prevodný príkaz
057/2017 D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 potraviny 06.03.2017 356,42€ prevodný príkaz
056/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 13.03.2017 68,06€ prevodný príkaz
055/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 09.03.2017 58,49€ prevodný príkaz
054/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 19.02.2017 91,68€ prevodný príkaz
053/2017 Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok, IČO: 35057432 mäso a mäsové výrobky 08.03.2017 319,28€ prevodný príkaz
052/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 28.02.2017 387,04€ prevodný príkaz
051/2017 LK-SERVIS, s.r.o., Partizánska Ľupča 317, 032 15 Partizánska Ľupča, IČO: 31624103 zemiaky 02.03.2017 74,75€ prevodný príkaz
050/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 06.03.2017 86,40€ prevodný príkaz
049/2017 Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 školenie  14.02.2017 19,-€ prevodný príkaz
046/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 22.02.2017 130,58€ prevodný príkaz
045/2017 Free Tech services, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 servisná perióda 02/2017 16.02.2017 90,-€ prevodný príkaz
044/2017

Róbert Ondrejka MAXI - TRANS, Horná Roveň 1153/32, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 44271867

doprava a vykládka peliet  10.02.2017 60,-€ prevodný príkaz
043/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 07.02.2017 77,83€ prevodný príkaz
042/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 27.02.2017 55,15€ prevodný príkaz
041/2017 VM Telecom,s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594 hlasové služby  15.02.2017 54,92€ prevodný príkaz
040/2017 D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 čistiace prostriedky 15.02.2017 79,83€ prevodný príkaz
039/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 23.02.2017 82,19€ prevodný príkaz
038/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 15.02.2017 119,16€ prevodný príkaz
037/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 15.02.2017 252,04€ prevodný príkaz
036/2017 PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924 internet 1.2.-28.02.2017 16.02.2017 18,-€ prevodný príkaz
035/2017 CBA VEREX, a,s,, Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:31645704 potraviny 13.02.2017 397,80€ prevodný príkaz
034/2017 Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok, IČO: 35057432 mäso a mäsové výrobky 20.02.2017 361,87€ prevodný príkaz
033/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 20.02.2017 30,88€ prevodný príkaz
032/2017 LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Žiarska 635/4, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 47362448 likvidácia odpadu 01/2017 28.02.2017 37,50€ prevodný príkaz
031/2017 Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 vystavenie odkladu uhrady dlhu 30.01.2017 15,-€ prevodný príkaz
030/2017

Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434

registračný poplatok 31.01.2017 99,60€ prevodný príkaz
029/2017 PELCKO,s.r.o.,Lisková 1205, 034 81 Lisková, IČO: 46584676 pelety 27.01.2017 1360,80€ prevodný príkaz
028/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 16.02.2017 84,47€ prevodný príkaz
027/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 29.01.2017 55,41€ prevodný príkaz
026/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 08.02.2017 209,07€ prevodný príkaz
025/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 13.02.2017 29,75€ prevodný príkaz
024/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 06.02.2017 188,38€ prevodný príkaz
023/2017 Alena Mozníková ALKA, Bešeňová 122, 034 83 Bešeňová preventívna deratizácia a dezinfekcia 26.01.2017 159,-€ prevodný príkaz
022/2017 MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913 chlieb a pečivo 22.01.2017 57,42€ prevodný príkaz
021/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 09.02.2017 81,55€ prevodný príkaz
020/2017 Free Tech services, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 tonery 26.01.2017 50,40€ prevodný príkaz
019/2017 Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok, IČO: 35057432 mäso a mäsové výrobky 06.02.2017 278,03€ prevodný príkaz
018/2017

MIPEK, s.r.o., Ľubela 513, 032 14 Ľubela,IČO: 36385913

chlieb a pečivo 07.01.2017 60,98€ prevodný príkaz
017/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 30.01.2017 191,65€ prevodný príkaz
016/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 06.02.2017 38,45€ prevodný príkaz
015/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 30.01.2017 150,03€ prevodný príkaz
014/2017 IReSoft,s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, IČO: 26297850 IS Cygnus 1-3/2017 27.01.2017 544,50€ prevodný príkaz
013/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 02.02.2017 91,49€ prevodný príkaz
012/2017 Free Tech services, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 servis 01/2017 26.01.2017 90,-€ prevodný príkaz
011/2017 D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 čistiace prostrieky  26.01.2017 38,32€ prevodný príkaz
010/2017 D.H. KOMPLET, s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice, IČO: 44130287 čistiace porostiedky 26.01.2017 134,24€ prevodný príkaz
009/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 25.01.2017 119,24€ prevodný príkaz
008/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 24.01.2017 243,17€ prevodný príkaz
007/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 30.01.2017 38,34€ prevodný príkaz
006/2017 Bidfood Slovakia,s.r.o.,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 potraviny 16.01.2017 201,84€ prevodný príkaz
005/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 26.01.2017 87,05€ prevodný príkaz
004/2017 NORDFOOD, s.r.o., Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky, IČO: 45702861 potraviny 18.01.2017 359,75€ prevodný príkaz
003/2017 MADE,s.r.o.,Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688

systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2017

16.01.2017 80,-€ prevodný príkaz
002/2017 Fruktal, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31609121 ovocie a zelenina 23.01.2017   32,18€  prevodný príkaz
001/2017

PROFI-NET, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924

 internet 1.1.-31.1.2017  16.01.2017 18,-€  prevodný príkaz 

 

 

CBA VEREX,a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704

Vytlačiť