Objednávky v roku 2015

Číslo objednávky Dodávateľ Text objednávky Cena v € s DPH
Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
7/2015 Interiéry Riljak, s r.o, Oravský Podzámok 33, 027 41 Oravský Podzámok , IČO 43885306 Objednávame si u Vás nábytok podľa vlastného výberu v zmysle cenovej ponuky. 1195,20 € 18.12.2015 21.12.2015
6/2015 Interiéry Riljak, s r.o, Oravský Podzámok 33, 027 41 Oravský Podzámok , IČO 43885306 Objednávame si u Vás nábytok podľa vlastného výberu v zmysle cenovej ponuky. cca 3100,00 € 10.12.2015 14.12.2015
5/2005 PROFI -NET s r.o., 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 Objednávame si u Vás pripojenie na internet cca 140,00 € 7.12.2015 10.12.2015
4/2015 Free Tech services, spol. s r. o., Priemyselná 3959, 031 01 Liptovský Mikuláš Objednávam si 2 ks komplet PC zostavy, vrátane Office 2016 1760,00 € 4.12.2015 07.12.2015
3/2015 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Objednávame si u Vás Informačný systém URBIS - moduly Ekonomický Balík B2, Personalistika a Mzdy, Administratíva 400,00 € 13.11.2015 14.11.2015
2/2015 Free Tech services, spol. s r. o., Priemyselná 3959, 031 01 Liptovský Mikuláš Objednávame si u Vás sprevádzkovanie vnútornej LAN siete cca 580,00 € 4.11.2015 5.11.2015
1/2015 EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o., Garbiarska 3, Stará Ľubovňa Objednávame si u Vás doménu zpskarita.sk a priestor pre web a emaily cca 45,00 € 23.10.2015 26.10.2015