Zmluvy v roku 2017

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy/detail Predmet Cena v € s DPH Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia
188zml_2017 Fresenius Kabi s r. o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO 35905671 Darovacia zmluva finančný dar - zdravotnícke pomôcky 300,00 € 25.05.2017 29.09.2017
185zml_2017 Leferovičová Erika, Priebežná 484/1, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 142,09 € 05.09.2017 05.09.2017
182zml_2017 Mrva Karol, Liptovská Teolá 288, 034 83 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 19,29 € 01.08.2017 01.08.2017
180zml_2017 Maro Pavol, Komenského 1427/11, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 93,59 € 19.07.2017 19.07.2017
177zml_2017 Schmalová Eva, ul. pri Váhu 334, 032 61 Važec Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 118,59 € 01.07.2017 01.07.2017
175zml_2017 Sameková Erika, Lúčky 442, 034 82 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 50,69 € 01.07.2017 01.07.2017
174zml_2017 Kurta Ján, ul. ČSA 384, 033 01 Liptovský Hrádok Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 56,19 € 01.07.2017 01.07.2017
173zml_2017 Šatková Mária, Hurbanova 1941/14, 031 01 Liptovský Mikuláš Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 127,89 € 01.07.2017 01.07.2017
172zml_2017 Ľubelan Vladimír, Nábr. Dr. A. Stodolu 1778/39, 031 01 L.Mikuláš Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 73,69 € 01.07.2017 01.07.2017
171zml_2017 Samolejová Drahoslava, Liptovská Lúžna 975, 034 72 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 91,29 € 01.07.2017 01.07.2017
170zml_2017 Mesto Ružomberok , MsÚ Ružomberok, Nám.A.Hlinku 1, 034 01 Ružomberok Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 174,19 € 01.07.2017 01.07.2017
169zml_2017 Lukáč Milan, Lisková 281, 03482 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 72,99 € 01.07.2017 01.07.2017
168zml_2017 Grieš Ján, Parková 16, 031 01 L.Mikuláš Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 115,49 € 01.07.2017 01.07.2017
167zml_2017 Obrcian Peter, Senická 628/8, 03104 L.Mikuláš Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 161,49 € 01.07.2017 01.07.2017
166zml_2017 Sýkorová Miroslava, Belanská 574/10, 03301 L.Hrádok Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 107,49 € 01.07.2017 01.07.2017
165zml_2017 Burdelová Anna, Morušová 524/2, 031 04 L.Mikuláš Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 190,09 € 01.07.2017 01.07.2017
164zml_2017 Uličný Miroslav, Hrušková 515/8, 03104 L. Mikuláš Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 214,59 € 01.07.2017 01.07.2017
163zml_2017 Mesto Ružomberok , MsÚ Ružomberok, Nám.A.Hlinku 1, 034 01 Ružomberok Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 327,09 € 01.07.2017 01.07.2017
162zml_2017 Klaučová Jana, Lipt. Peter 215, 03301 L.Hrádok Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 127,99 € 01.07.2017 01.07.2017
161zml_2017 Húleková Jana, Papiernická 13, 034 01 Ružomberok Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 264,49 € 01.07.2017 01.07.2017
160zml_2017 Šľachtovský Karol, Part. Ľupča 170, 03215 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhray za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 20,37 € 01.07.2017 01.07.2017
159zml_2017 Stankoviansky Miroslav, Nábr. Dr. A.Stodolu F1/3, 03101 L.Mikuláš Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 106,99 € 01.07.2017 01.07.2017
158zml_2017 Kubík Branislav, Ľubeľa 290, 032 14 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 171,89 € 01.07.2017 01.07.2017
157zml_2017 Uličná Zita, ul. 1. mája 1913/13, 03101 L.Mikuláš Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 73,49 € 01.07.2017 01.07.2017
156zml_2017 Sršňová Elfrida, Konopnice 401, 038 83 Lipt. Teplá Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 201,29 € 01.07.2017 01.07.2017
155zml_2017 Kochláň Vladimír, Trenčianska 1589/3, 010 01 Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 258,49 € 01.07.2017 01.07.2017
154zml_2017 Droppová Jana, Part. Ľupča 607, 032 15 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 230,29 € 01.07.2017 01.07.2017
153zml_2017 Moravčík Branislav, Dúbrava 360, 03212 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 77,79 € 01.07.2017 01.07.2017
152zml_2017 Cviková Darina, Hlavná 77, 033 01 Podtúreň Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 112,73 € 01.07.2017 01.07.2017
151zml_2017 Kolísek Martin, Ľubeľa 386, 032 15 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby úhrada za sociálnu službu 32,59 € 01.07.2017 01.07.2017
149zml_2017 Galileo Corporation s r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda, IČO: 47192941 Zmluva o prevádzke webového sídla prevádzka webového sídla 216,00 € 30.06.2017 30.06.2017
143zml_2017 Galileo Corporation s r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda, IČO: 47192941 Zmluva o vytvorení webového sídla vytvorenie webového sídla 948,00 € 30.06.2017 30.06.2017
137zml_2017 Kalafusová Daniela, Štiavnička 143, 03401 Ružomberok Dohoda o skončení zmluvy o platení úhrady za SS skončenie povinnosti platenia úhrady za SS 0 € 29.06.2017 29.06.2017
136zml_2017 Žákovská Albína, Karola Sidora 729/35, 034 01 Ružomberok Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní SS skončenie poskytovania sociálnej služby 0 € 29.06.2017 29.06.2017
144zml_2017 DELTECH, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IĆO: 2020427959 Zmluva o údržbe a servise EPS a HSP servis EPS a HSP 1966,50 € ročne 22.06.2017 22.06.2017
147zml_2017 Eva Hollá, Partizánska Ľupča 642, 032 15 Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti dobrovoľnícka činnosť 0 € 20.06.2017 21.06.2017
142zml_2017 Norfood s r. o., Štiavnická 5427, 034 01 Ružomberok, Jazdecká 5236/1 940 01 Nové Zámky Zmluva o darovaní vecný dar - tlačiareň a termonádoba 0 € 15.06.2017 15.06.2017
139zml_2017 Šatková Mária, Hurbanova 1941/14, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 127,54 € 13.06.2017 13.06.2017
148zml_2017 Zdenko Grešo, Hradišská 626/1, 031 04 Liptovský Mikuláš Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS skončenie povinnosti platenia úhrady za SS 0 € 11.07.2017 11.07.2017
141zml_2017 Bartánus-mäso údeniny,s.r.o., Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 50743058 Kúpna zmluva dodávanie mäsa a mäsových výrobkov dohodou 08.06.2017 08.06.2017
134zml_2017 Kasanický Dušan, Dúbrava 423, 032 12 Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS skončenie povinnosti platenia úhrady za SS 0 € 02.06.2017 02.06.2017
133zml_2017 Bubniaková Viera, Ľubeľa 374, 032 14 Ľubeľa Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS skončenia povinnosti platenia úhrady za SS 0 € 07.06.2017 07.06.2017
132zml_2017 Sameková Erika, Lúčky 442, 034 82 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 50,34 € 07.06.2017 07.06.2017
130zml_2017 Kurta Ján, ul. ČSA 384, 033 01 Liptovský Hrádok Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 55,84 € 06.06.2017 06.06.2017
127zml_2017 Grešo Zdeno, Hradišská 626/1, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 100,74 € 01.06.2017 01.06.2017
140zml_2017 Ján Bartánus, Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 35057432 Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy dohoda o ukončení kúpnej zmluvy 0 € 30.05.2017 30.05.2017
125zml_2017 Kasanický Dušan, Dúbrava 423, 032 12 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 57,24 € 30.05.2017 30.05.2017
121zml_2017 Mesto Ružomberok, MsÚ Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrada za sociálnu službu 326,74 € 30.05.2017 30.05.2017
125zml_2017 Kasanický Dušan, Dúbrava 423, 032 12 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 57,24 € 30.05.2017 30.05.2017
123zml_2017 JUDr. PaedDr. Róbert Monsberger Kozák, Štúrova 17, 031 01 Lpptovský Mikuláš, IČO: 40454576 Zmluva o poskytovaní právnych služieb právne poradenstvo dohodou 18.05.2017 18.05.2017
122zml_2017 iReSoft s r. o., Celje 62, 602 00 Brno, IČO: 26297850 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve IS Cygnus - zmena modulu zamestnanci 186,00 € 01.05.2017 01.05.2017
120zml_2017 Kormošová Nadežda, Postupinská 21, 040 02 Košice Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS ukončenie povinnosti platenia úhrady za SS 0 € 20.05.2017 20.05.2017
119zml_2017 Feketíková Emília, Vlachy 137, 032 13 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní SS skončenie poskytovania SS 0 € 20.05.2017 20.05.2017
116zml_2017 Hrnčiarová Elena, Malatíny 69, 032 15 Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS ukončenie povinnosti platenia úhrady za SS 0 € 04.05.2017 04.05.2017
115zml_2017 Tomčík Jozef, Demänovská 169, 031 01 Liptovský Mikuláš Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS ukončenie povinnosti platenia úhrady za SS 0 € 04.05.2017 04.05.2017
107zml_2017 Mikulová Karin, Kemi 627/2, 031 04 Liptovský Mikuláš Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS ukončenie povinnosti platenia úhrady za SS 0 € 02.05.2017 02.05.2017
106zml_2017 Zaťková Viola, Jefremovská 632, 031 04 Liptovský Mikuláš Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní SS skončenie poskytovania SS 0 € 02.05.2017 02.05.2017
113zml_2017 Bubniaková Viera, Ľubeľa 374, 032 14 Ľubeľa Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 105,99 € 27.04.2017 27.04.2017
111zml_2017 Kolísek Martin, Ľubeľa 386, 032 15 Ľubeľa Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 32,24 € 26.04.2017 26.04.2017
109zml_2017 Ľubelan Vladimír, Nábr. Dr. A. Stodolu 1778/19, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 73,34 € 26.04.2017 26.04.2017
100zml_2017 Samolejová Drahoslava, Liptovská Lužná 975, 034 72 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 90,94 € 03.04.2017 03.04.2017
97zml_2017 Hátn Štefan, Kľačno 2000/21, 034 01 Ružomberok Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní SS skončenie poskytovania SS 0,00 € 31.03.2017 31.03.2017
96zml_2017 Mesto Ružomberok, MsÚ Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 173,84 € 21.03.2017 21.03.2017
102zml_2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 6591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36403008 Zmluva o združenej dodávke elektriny zmena cenníka dodávka elektriky 49,28 €/MWh 21.03.2017 23.03.2017
94zml_2017 Krassová Anna, Priebežná 486/5, 031 04 Liptovský Mikuláš Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS ukončenie platenia úhrady za SS 0 € 19.03.2017 19.03.2017
93zml_2017 CWS-boco Slovensko s r. o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva dodávanie a servis osviežovačov 21,60 € 03.03.2017 03.03.2017
92zml_2017 CWS-boco Slovensko s r. o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO: 31411045 Zmluva o servisnej službe servis bezpečnostných rohožiek 18,00 € 03.03.2017 03.03.2017
91zml_2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 6591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36403008 Dohoda o platbách za el. energiu dodávka elektrickej energie 773,00 € 28.02.2017 28.02.2017
87zml_2017 Merčájková Alžbeta, Štúrova 241, 061 01 Spišská Stará Ves Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní SS
skončenie poskytovania sociálnej služby 0 € 21.02.2017 21.02.2017
89zml_2017 Brodňan Peter, Morušová 523/4, 031 04 Liptovský Mikuláš Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS
skončenie povinnosti platenia úhrady za sociálnu službu 0 € 21.02.2017 21.02.2017
88zml_2017 Ďaďová Eva, Kvačany 256, 032 23 Dohoda o ukončení zmluvy o platení úhrady za SS
skončenie povinnosti platenia úhrady za sociálnu službu 0 € 19.02.2017 20.02.2017
90zml_2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 6591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36403008 Dohoda o platbách dodávka elektrickej energie 161,00 € 06.02.2017 17.02.2017
83zml_2017 Lukáč Milan, Lisková 281, 034 82 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS
úhrada za sociálnu službu 72,64 € 10.02.2017 10.02.2017
81zml_2017 Šlachtovský Karol, Partizánska Ľupča 170, 032 15 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS
úhrada za sociálnu službu 122,94 € 10.02.2017 10.02.2017
68zml_2017 Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s r.o., Partizánska Ľupča 663 Zmluva o darovaní vecný dar - rezivo dosky 80,64 e 09.02.2017 09.02.2017
78zml_2017

Lukáč Milan, Lisková 281, 034 82

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 60,04 € 07.02.2017 07.02.2017
85zml_2017 Sršňová Elfrída, Konopnice 401, 038 83 Liptovský Teplá Dodatok č.3 k Zmluve o platení úhrady za SS
úhrada za sociálnu službu 200,94 € 01.02.2017 01.02.2017
76zml_2017 Hrnčiarová Elena, Malatíny 69, 032 15 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 190,44 € 01.02.2017 01.02.2017
74zml_2017

Grieš Ján, Parková 16, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 115,14 € 30.01.2017 30.01.2017
66zml_2017 Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberk Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 15.02.2017 dodávka mäsa a mäsových výrobkov dohodou 30.01.2017 30.01.2017
72zml_2017 Mikulová Karin, Kemi 627/2, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 134,84 € 27.01.2017 27.01.2017
70zml_2017 Sršňová Elfrída, Konopnice 401, 038 83 Liptovský Teplá Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 4/2016
úhrada za sociálnu službu 257,94 € 27.01.2017 27.01.2017
57_1zml_2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 6591ú4B, 010 47 Žilina, IČO 36403008 Dohoda o platbách za el. energiu dodávka el. energie 773,00 € 16.01.2017 20.01.2017
63zml_2017 Klaučová Jana, Liptovský Peter 215, 033 01 Liptovský Hrádok Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS reg. č. 56zml_2016
úhrada za sociálnu službu 142,64 16.01.2017 16.01.2017
60zml_2017 Schmalová Eva, ul. pri Váhu 334, 032 61 Važec Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 82,80 €

16.01.2017

16.01.2017
59zml_2017 Cviková Darina, Hlavná 77, 033 01 Podtúeň Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu úhrada za sociálnu službu 110,09 € 02.01.2017 02.01.2017
58zml_2017 Merčáková Martina, Štúrova 241, 060 01 Spišská Stará Ves Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 116,03 € 02.01.2017 02.01.2017
57zml2017 Krassová Anna, Priebežná 486/5, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrda za sociálnu službu 117,44 € 02.01.2017 02.01,.2017
56zml_2017 Kalafusová Daniela, Štiavnička 143, 034 01 Ružomberok Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 117,74 € 02.01.2017 02.01.2017
55zml_2017 Uličná Zita, ul. 1. mája 1913/13, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 73,14 € 02.01.2017 02.01.2017
54zml_2017 Šlachtovský Karol, Partizánska Ľupča 170, 032 15 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 135,34 € 02.01.2017 02.01.2017
53zml_2017 Stankoviansky Miroslav, Nábr. Dr. A. Stodolu F1/3, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 106,64 € 02.01.2017 02.01.2017
52zml_2017 Klaučová Jana, Liptovský Peter 215, 033 01 Liptovský Peter Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 158,64 € 02.01.2017 02.01.2017
51zml_2017 Obrcian Peter, Senická 628/8, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 161,14 € 02.01.2017 02.01.2017
50zml_2017 Moravčík Branislav, Dúbrava 360, 032 12 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrda za sociálnu službu 77,44 € 02.01.2017 02.01.2017
49zml_2017 Sýkorová Miroslava, Belanská574/10, 033 01 Liptovský Hrádok Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 107,14 € 02.01.2017 02.01.2017
48zml_2017 Uličný Miroslav, Hrušková 515/8, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 214,24 € 02.01.2017 02.01.2017
47zml_2017 Ďaďová Eva, Kvačany 256, 032 23 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálu službu 106,44 € 02.01.2017 02.01.2017
46zml_2017 Kormošová Nadežda, postupimská 21, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 145,34 € 02.01.2017 02.01.2017
45zml_2017 Brodňan Peter, Morušová 523/4, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 87,64 € 02.01.2017 02.01.2017
44zml_2017 Tomčík Jozef, Demänová 169, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
úhrada za sociálnu službu 98,89 € 02.01.2017 02.01.2017
43zml_2017 Mesto Ružomberok, MsÚ Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 2/2016 úhrada za sociálnu službu 326.74 € 02.01.2017 02.01.2017
42zml_2017 Droppová Anna, Partizánska ľupča 607, 032 15 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 1/2016
úhrada za sociálnu službu 229,94 € 02.01.2017 02.01.2017
41zml_2017 Burdelová Anna, Morušová 524/2, 031 04 Lipt. Mikuláš Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 7/2016
úhrada za sociálnu službu 208,34 € 02.01.2017 02.01.2017
40zml_2017 Húleková Jana, Papiernická13, 034 01 Ružomberok Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 6/2016
úhrada za sociálnu službu 264,14 € 02.01.2017 02.01.2017
39zml_2017 Kubík Branislav, Ľubeľa 290, 032 14
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 5/2016
úhrada za sociálnu službu 171,54 € 02.01.2017 02.01.2017
38zml_2017 Sršňová Elfrída, Konopnice 401, 038 83 Liptovský Teplá Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 4/2016
úhrada za sociálnu službu 262,94 € 02.01.2017 02.01.2017
37zml_2017 Kochláň Vladimír, Trenčianska 1589/3, 010 01 Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za SS č. 3/2016 úhrada za sociálnu službu 258,14 € 02.01.2017 02.01.2017