Zmluvy v roku 2016

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy/detail Predmet Cena v € s DPH Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia
36zml_2016 Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava, IČO 31595545 Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu 269,53 € 13.12.2016 16.12.2016
35zml_2016 MONDI SCP,a.s.,Tatranská cesta 3,034 17 Ružomberok, IČO 31637051 Darovacia zmluva 35/12/2016 vecný dar - kancelársky papier 37,64 € 15.12.2016 15.12.2016
34zml_2016 Nordfood s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky IČO: 45702861 Kúpno-predajná zmluva dodávka potravín podľa priloženého cenníka 12.12.2016 14.12.2016
33zml_2016 Nadácia MONDI SCP, Tatranská 3, 034 17 Ružomberok, IČO 37972065 Darovacia zmluva 1/12/2016 finančný dar 2000,00 € 09.12.2016 12.12.2016
32zml_2016 Štefan Hnát, Kľačni 2000/21, 034 01 Ružomberok Zmluva o darovaní č. 5/2016 finančný dar 150,00 € 25.10.2016 26.10.2016
31zml_2016 Anna Burdelová, Morušová 524/2, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu č. 7/2016 úhrada za sociálnu službu 56,77€ 13.10.2016 14.10.2016
30zml_2016 Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737 Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 2/2016 úhradyaza sociálnu službu 173,98€ 20.07.2016 01.08.2016
29zml_2016 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytovaní služieb zneškodňovanie nebezpečných odpadov 7,70 € /mesačne 01.07.2016 07.07.2016
28zml_2016 Ing. Eva Beťková, D. Makovického 1599/13, 034 01 Ružomberok Zmluva o darovaní 4/2016 finančný dar 1 000,00 € 30.05.2016 06.06.2016
27zml_2016 Fresenius Kabi s r.o. Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, IČO: 35905671 Darovacia zmluva vecný dar multifunkčná tlačiareň bezplatne 10.06.2016 10.06.2016
26zml_2016 Jana Húleková, Papiernicka 13, 034 01 Ružomberok Zmluva o platení za sociálnu službu 6/2016 úhrada za sociálnu službu 143,57€ 16.05.2016 16.05.2016
25zml_2016 IReSoft s r.o. Cejl62, 602 00 Brno, IČO 26297850 Licenčná zmluva IS Cygnus 180,00 € 21.04.2016 22.04.2016
24zml_2016 Ing. Vladimír Kocchláň, Trenčianska 1589/3. 010 08 Žilina Zmluva o darovaní č. 3/2016 finančný dar 500,00 € 21.04.2016 22.04.2016
23zml_2016 MONDI SCP,a.s.,Tatranská cesta 3,034 17 Ružomberok, IČO 31637051 Darovacia zmluva vecný dar -opírovací papier 30,12€ 31.03.2016 07.04.2016
22zml_2016 Branislav Kubík, Ľubeľa 290,032 14 Ľubeľa Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 5/2016 úhrada za sociálnu službu 49,83€ 31.03.2016 07.04.2016
21zml_2016 Branislav Kubík, Ľubeľa 290,032 14 Ľubeľa Zmluva o darovaní č. 2/2016 finančný dar 100,00€ 31.03.2016 07.04.2016
20zml_2016 Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 2/2016 úhrada za sociálnu službu 252,97€ 29.03.2016 06.04.2016
19zml_2016

Elfrída Sršňová, Konopnice 401, 038 89 Liptovská Teplá

finančný dar 100,00€ 17.03.2016 24.03.2016
18zml_2016 Mipek,s.r.o.,Ľubeľa 513, 03214 Ľubeľa,IČO 36385913 Kúpna zmluva dodávka pekárenských výrobkov v zmysle cenníka 15.03.2016 16.03.2016
17zml_2016 Fruktal s r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31609121 Kúpna zmluva dodávka ovocia a zeleniny v zmysle cenovej pomuky 01.03.2016 03.03.2016
16zml_2016 Klocháň Vladimír, Trenčianska 1589/3, 010 08 Žilina Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 3/2016 úhrada za sociálnu službu 112,94€ 29.02.2015 29.02.2016
15zml_2016 Elfrída Sršňová, Konopnice 401, 038 89 Liptovská Teplá Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 4/2016 úhrada za sociálnu službu 80,87€ 29.02.2016 29.02.2016
14zml_2016 Droppová Jana, Partizánská Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 1/2016 úhrada za sociálnu službu 116,14€ 29.02.2016 29.02.2016
13zml_2016 Bidvest Slovakia,s.r.o,Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34152199 Rámcová kúpna zmluva dodávka potravín v zmysle cenníka 16.02.2016 16.02.2016
12zml_2016 Tatra banka,a.s.,Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 00686930 Zmluva o bežnom účte zriadenie účtu bezplatne 08.03.2016 10.03.2016
11zml_2016 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31575951 Zmluva o bežnom účte zriadenie účtu 5,9€/mesiac 07.03.2016 07.03.2016
10zml_2016 CBA VEREX a. s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31645704 Kúpna zmluva dodávka potravín dohodou 15.02.2016 01.03.2016
9zml_2016 FreeTech services, spol. s r.o., Priemyselná 3959, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 45299951 Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 2/2016 vykonávanie správy počítačovej siete 90,00 € /mesačne 01.03.2016 01.03.2016
8zml_2016 Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok, IČO 35057432 Kúpna zmluva dodávka čerstvého mäsa a mäsové výrobky dohodou 15.02.2016 19.02.2016
7zml_2016 LIKVIDÁTORLM, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 47362448 Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu likvidácia kuchynského odpadu 7,50€/60l 04.02.2016 12.02.2016
6zml_2016 Obec Partizánska Ľupča, Partizánska Ľupča 471, 032 15 Partizánska Ľupča, IČO 315656 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu vývoz tuhého komunálneho odpadu bezplatne 04.02.2016 12.02.2016
5zml_2016 DM-Dušan Mozník, Liptovský MIchal č. 16
IČO:14269414
Zmluva o poskytovaní služieb ochrannej dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov dezinfekcia a deratizácia dohodou 3.2.2015 5.2.2016
4zml_2016 Ján Halahija, Štúrova 1793/21, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 46731407 Mandátna zmluva BOZP, OPP, PZS 100€/štvrťročne 31.01.2016 01.02.2016
3zml_2016 VM Telecom s r.o. Panenská 8, 81103 Bratislava, IČO: 35837594 Zmluva o pripojení prenos hlasu prostredníctvom siete internet 6,99€/mesačne 01.02.2016 01.02.2016
2zml_2016 PROFI-NET, s.r.o. Ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 Zmluva o dielo, pripojení a servisnej činnosti č. 8010518 pripojenie do internetovej siete, a servisnej činnosti 15 eur /mesačne 07.01.2016 19.01.2016
1zml_2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina Dohoda o platbách za odbratú ele. energiu preddavkové platby za elektrickú energiu 161,00 eur/mesačne 07.01.2016 19.01.2016