Navigácia

Obsah

NÁVŠTEVY 

  P O V O L E N É  

 od 28. 04. 2021

Vážení klienti a rodinní príslušníci.

Vedenie Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča v zmysle Postupov pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu SARS-CoV-ku prenosu umožňuje návštevy prijímateľom sociálnych služieb od 28.04.2021 vo vyhradených priestoroch zariadenia 

Dátum a čas návštevy je potrebné dopredu dohodnúť so sociálnou pracovníčkou na telefónnom čísle 044 2028 924 počas pracovných dní  v čase od 08.00 h do 12.00 h. 

Návštevu je možné zrealizovať len u zdravých klientov (bez príznakov respiračného ochorenia) 

Podmienky návštev, dovoleniek a dočasného opustenia zariadenia od 20.07.2021 (157.41 kB)

Čestné prehlásenie o zdravotnom stave (17.88 kB)