Navigácia

Obsah

NÁVŠTEVY 
od 12. 09. 2020 sú návštevy do odvolania 
Z A K Á Z A N É

 

Návštevy počas uvoľňovania opatrení v  súvislosti s ochorením COVID-19

 

Vážení klienti a rodinní príslušníci.

Vedenie Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča v zmysle Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych služieb v súvislosti s ochorením COVID – 19, ktoré vypracovalo MPSVR SR umožňuje návštevy prijímateľom sociálnych služieb od 05.06.2020 len vo vyhradených priestoroch a od 08.06.2020 aj na izbe klienta pripútaného na lôžko, ak ju obýva sám.

Návštevu je možné zrealizovať len u zdravých klientov (bez príznakov respiračného ochorenia) vo vyhradenom čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. každý deň v rozsahu max 25 minút.

Dátum a čas návštevy je potrebné dopredu dohodnúť so sociálnou pracovníčkou počas pracovných dní na telefónnom čísle 044 2028 924 v čase

                                        od 09.30 h do 12.30 h. a od 13.30 h. do 15.00 h. 

Plán uvoľnenia opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19

Usmernenie k vykonaniu návštev v zariadení pre seniorov